סרטוני הדרכה

איך לחשב מיסוי מקרקעין בצורה קלה ונכונה עם ביטקס

איך להכין מסמכי עסקת מכר באמצעות מערכת ביטקס

מחשבון פחת
פיצול שומות במקרה של מספר מוכרים

דירה בירושה שאינה פטורה

דירה שהתקבלה במתנה

בדיקת זכאות לפטור דירה

עסקה עם פחת

חישוב עסקה עם פריסת השבח

דירת יוקרה שחלקה פטור במס

הפקת טפסי טאבו ורמ״י

מתנה ומגבלת צינון

דירה עם זכויות בנייה נוספות

דירת יוקרה שחלקה פטור ממס
דירת מגורים מזכה שאינה פטורה
דירת יוקרה מזכה