במערכת קיים מחשבון אשר מבצע חישובים של מחשבון רגיל, חישובי המרה (ש"ח/דולר)  וכן חישובי מדד