במערכת קיים מחשבון קנסות אשר מחשב את הקנס הפוטנציאלי במקרה של איחור בהגשת הדיווח ו/או איחור בתשלום המס במועד