במערכת, בלשונית המחשבון, קיים מחשבון פחת אשר מבצע חישובי פחת בהתאם למסלול מיסוי ההכנסה משכירות שנבחר ע"י המשתמש