1. סימולטור רשות המיסים לחצו כאן

 2. רשות המיסים שומה עצמית למס שבח לחצו כאן

 3. אתר הנדל"ן הממשלתי לחצו כאן

 4. רשות המיסים מידע נדל״ן לחצו כאן

 5. רשות המיסים מרכז מידע במיסוי מקרקעין לחצו כאן

 6. חוק המקרקעין מאגר החקיקה הלאומי 1969 בכנסת לחצו כאן

 7. מדריך למוכר / רוכש זכויות מקרקעין לחצו כאן

 8. דע זכויותיך וחובותיך במקרקעין 2021 לחצו כאן

 9. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(חוק) – באתר כל-זכות לחצו כאן

 10. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) – באתר ויקיטקסט לחצו כאן

 11. תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים) – אתר ויקיטקסט לחצו כאן

 12. רשות המיסים – סימולטור – מס רכישה מיסוי מקרקעין לחצו כאן

 13. בקשה לתיקון שומה במיסוי מקרקעין (טופס 7085) רשות המסים בישראל לחצו כאן

 14. משרד המשפטים – צפייה והפקת נסח מקוון לחצו כאן

 15. מדריך לפירוט המסלולים לתשלום ולהקלות במס על הכנסה מהשכרת דירה למגורים בישראל לחצו כאן

 16. פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירה למגורים לחצו כאן

 17. שומה עצמית למס שבח – רשות המיסים לחצו כאן

 18. איתור גוש, חלקה וכתובת – המרכז למיפוי ישראל לחצו כאן

 19. הפקת נסח טאבו מפנקסי המקרקעין לחצו כאן

 20. חוק מיסוי מקרקעין באתר נבו למודעה נוסף לחצו כאן

 21. פקודת הסדר זכויות במקרקעין באתר נבו למידע הוסף לחצו כאן

 22. חוק החכרת מקרקעין באתר נבו למידע נוסף לחצו כאן