BTAX הינה שירות אינטרנטי חדשני שיוצר מהפיכה בתחום חישוב מס שבח בעזרת תוכנה ייחודית וחכמה שמתעדכנת ומתחדשת לעתים קרובות. השירות מאפשר לחשב מס שבח בקלות ובצורה האופטימלית ביותר וזמין לגישה מכל המכשירים.

מערכת BTAX זמינה לשימוש לעורכי דין ולנותני שירותים להם נדרש חישובי מס שבח בעבודתם השוטפת.

ניתן לבצע במערכת חישובי מס שבח שונים ומורכבים.

מה המערכת יודעת לעשות?

 • המערכת מאפשרת בחירת פריסה אופטימאלית לפי מספר שנים ולפי אחוז המס לתשלום.
 • המערכת נותנת מענה לעסקאות המבוצעות במסגרת התנאים שנקבעו בועדת רבינוביץ.
 • חישובי פחת באמצעות מחשבון פחת בהתאם למסלול מיסוי ההכנסה משכירות.
 • מחשבת, באמצעות מחשבון קנסות, את הקנס הפוטנציאלי במקרה של איחור בהגשת הדיווח ו/או איחור בתשלום המס במועד
 • מאפשרת, באופן קל ונוח, לבצע חישוב של מכירת חלקים מנכס.
 • המלצות בבחירת מסלול עדיף למיסוי העסקה.
 • ניהול עסקאות בצורה נגישה וברורה.
 • בדיקת זכאות לשימוש במסלול המיסוי המוצע על ידי מערכת הBTAX או הנבחר על ידי המשתמש.
 • הפקה אוטומטית של טפסים שונים.
 • יצירת התראות על מגבלות שימוש במסלול מיסוי הנבחר וע"פ נתוני העסקה תמליץ על חלופה נבחרת.

הדרכה והכוונה לעורך הדין

מערכת ה BTAX משמשת  בדירות מגורים "כמורה נבוכים"  למשתמש ומדריכה, מכוונת, מייעצת ומתקנת את דרכי החישוב האופטימלי.

מאפשרת למשתמש לבדוק זכאותו לשימוש בפטורים השונים ולחשב שווי זכויות בניה החייבות במס כולל מתן הכוונה לדרך חישוב המס. (חישוב לינארי רגיל או מס מוטב). (התייחסות לכפל פטור, תקרת פטור ומינימום סכום עסקה).

המרות מטבע:

 • חישוב והמרת נתוני דולר לש"ח.
 • חישוב והמרת לירה/שקל ישן לחדש.
 • שימוש במחשבון בכל מטבע רכישה.

ניהול עסקאות

 • המערכת מציגה למשתמשים הרשומים מסך מרוכז עם כל העסקאות שחושבו
 • ניתן לנהל, להפיק ולהדפיס כל עסקה שחושבה בצורה קלה ופשוטה

טפסים

 • בקשה לרישום הערת אזהרה צד אחד
 • בקשה לרישום הערת אזהרה שני צדדים
 • בקשה למחיקת הערת אזהרה
 • ייפוי כוח למחיקת הערת אזהרה
 • ייפוי כוח בלתי חוזר מוכרים
 • ייפוי כוח בלתי חוזר קונים
 • ייפוי כוח בלתי חוזר שני הצדדים
 • שטר מכר
 • שטר חכירה
 • שטר חכירה רשום בטאבו
 • בקשה לרישום מקרקעין

מילוי הטפסים נעשה באופן אוטומטי במערכת BTAX וחוסך זמן במילוי חוזר