050-5927888     info@b-tax.co.il
כניסה למנויים
   
להצטרפות

מאמרים

/מאמרים

הזדמנות נדירה – תום תקופת המעבר

מאת: אבנר שמר, עו"ד. תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין קבע הוראות מעבר לתקופה שמיום 1.1.14 ועד ליום 31.12.17 הידועה בכינויה "תקופת המעבר". עם סיומה המתקרב של תקופת המעבר תיווצר הזדמנות נדירה עבור לא מעט בעלי דירות מגורים. עם החלת תיקון 76 בוטל סעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין אשר אפשר פטור במכירת דירת מגורים אחת ל-4

רכישה ומכירה של "דירת מגורים" בפרויקטים של תמ"א 38/2 ופינוי בינוי

מאת: עמיה גולדשטיין, עו"ד | אבנר שמר, עו"ד. בעלי דירות רבים שדירתם צפויה להיכלל באזור אשר חלה עליו תכנית המאשרת תמ"א 38 (הריסה ובניה) או פרויקט של פינוי בינוי, אינם מודעים למשמעות הגדולה שיש למועד מכירת דירתם למי שאינו היזם (צד ג'). מועד המכירה יכול שיקבע אם המכירה תהיה עתירת מיסוי או לא. כדי להימנע

זכויות בניה המוצמדות לדירה ומהוות חלק ממנה

מכירת דירה שתמורתה הושפעה מזכויות בניה נוספות המוצמדות לדירה ומהוות חלק מהדירה , סעיף 49ז לחוק מיסוי מקרקעין. במאמר זה נעסוק במחויבות מוכר זכויות בניה המוצמדות לדירה בתשלום מס שבח במכירתן, ובאפשרויות השונות אשר החוק מתיר לו לשלם חלקית ו/או לא לשלם כלל. מספר עקרונות מרכזיים למוכר מקרקעין במדינת ישראל: (לעניין מס שבח). כל עסקת

כמה מס שבח תשלמו החל מ-1.1.18?

מאת: עו״ד אברהם בקר. ב-1.1.14 נכנס לתוקפו תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין אשר קבע שינויים רבים ומהותיים. בין עיקרי תיקוני החוק נקבע כי סעיף הפטור אשר התיר למוכר למכור דירת מגורים אחת לארבע שנים למי שבבעלותו יותר מדירת מגורים אחת, בוטל. כתחליף לביטולו של סעיף זה קבע המחוקק שיטת חישוב חדשה המכונה חישוב ליניארי חדש,

רכישה ומכירה של נכס ע"י תושב חוץ

מאת: אבנר שמר, עו"ד כחלק מניסיונות המדינה להוזיל את מחירי הדיור בישראל, בשנת 2013 נעשו שינויים חקיקתיים ביניהם נקבע כי שיעור מס הרכישה לדירה יחידה יחול על יחיד שהינו "תושב ישראל" בלבד. בנוסף נקבע כי על מנת לקבל פטור לדירה יחידה ממס שבח בעת מכירת דירה, תושב חוץ יוכל לקבלה רק אם יוכח כי אין

עקרון הפיצול

מאת: אבנר שמר, עו"ד במכירת דירת מגורים בה מבוקש פטור ממס שבח, מוגבל הפטור למכירה לדירת המגורים בלבד.  כך שבעת מכירת נכס הכולל דירת מגורים ובנוסף לו זכויות בניה או קרקע שאינו חלק מדירת המגורים (להלן: "זכות אחרת") יערך פיצול והבחנה בין דירת המגורים לזכות האחרת. לצורך הפיצול קיימים 2 מנגנונים, הראשון "הפיצול האנכי –

הורשת הפסדים לצורכי מס

מאת: אבנר שמר, עו"ד אישה ניהלה עסק כעצמאית משך שנים. העסק התקיים בנכס מקרקעין (בניין) מסוים. הצטברו הפסדים לצורכי מס מניהול העסק. לימים בעלת העסק נפטרה והבניין עבר בירושה לילדיה. תוך זמן קצר לאחר מכן, העסק נסגר והבניין נמכר. מכירת הבניין על ידי הילדים הניבה שבח (רווח הון). האם זכאים יורשי בעלת העסק לקזז את

עקרון התא המשפחתי

מאת: אבנר שמר, עו"ד חוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק") קובע את "חזקת התא המשפחתי" לפיה, יראו מוכר (ולעניין מס רכישה – רוכש) ובן זוגו (למעט בן-זוג הגר דרך קבע בנפרד), וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים (למעט ילדים נשואים) – כמוכר (או רוכש) אחד. חזקה זו נועדה לצורכי קביעת מניין הדירות שבבעלותו של הרוכש לעניין

הערות בשולי הפסיקה והחקיקה

ברשימה זו נסקור סוגיות שונות העולות ממספר פסקי-דין והוראות חוק שנתקבלו. הנחה על רכישה בתקופה הקובעת ברשימתנו "שני כתובים המכחישים זה את זה – (אימתי) יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם?"[1] עמדנו על הסתירה הקיימת בין פסיקות שניתנו על ידי ועדות הערר השונות בעניין ההנחה במס שבח בתקופה הקובעת (התקופה שהחל מיום ה-7.11.01 ועד ליום 31.12.03)

ניכוי פחת שלא נדרש משווי הרכישה – האומנם רע הכרחי?

מאת: אופיר סעדון, עו"ד כונס הנכסים של חברת סלון מרכזי למכונות כביסה וטלויזיה בבית אל על בע"מ (להלן: "החברה") מכר את זכויות החברה בחניון שהיה בבעלותה (להלן: "הנכס") במסגרת הליכי הוצאה לפועל בשנת 2001. במסגרת המכירה התחייב הכונס להעניק לקונה נכס נקי מחובות, ועל כן נשא בתשלום מס רכוש שרבץ על הנכס בגין השנים 1996-1999. בשומה